logo

Vad är Hjtech Password Pusher?


Hjtech Password Pusher är byggd på PHPasswordPusher, som är en PHP-port av projektet PasswordPusher.

Avsändaren skriver in det lösenord som ska skickas iväg, anger antal visningar och tidsbegränsning.
Sen krypteras lösenordet och lagras på servern varpå en kryptisk länk till lösenordet skapas som man manuellt skickar iväg.

Mottagaren surfar in på länken och hämtar lösenordet.

När antalet visningar eller tidsgränsen har nåtts, eller om mottagaren begärt att lösenordet ska raderas, raderas lösenordet från servern.

Tänk på att förvara lösenord på en säker plats.
Vi rekommenderar att lösenordshanterare används.
Kontakta oss på Hjtech för att få veta mer.
www.hjtech.se