logo

Skapa lösenord


Du kan använda denna sidan för att skicka lösenord i krypterad form.
Mottagaren kommer att få en länk per e-post där de kan dekryptera lösenordet.

Skriv lösenordet som ska krypteras och skickas i första rutan.
Ange hur länge länken som skapas ska finnas i de två andra rutorna.

Lösenordet kommer automatiskt att raderas från servern när något av kriterierna är uppfyllt - tid eller visningar.


visningar
Tänk på att förvara lösenord på en säker plats.
Vi rekommenderar att lösenordshanterare används.
Kontakta oss på Hjtech för att få veta mer.
www.hjtech.se